V súčasnosti naďalej nepokračujeme s plnohodnotným publikovaním nových článkov na našom portáli.
Príležitostne uverejňujeme menšie pozorovania, t. j. hlavne zaujímavé lokálne pozorovania a pozorovania
s nanajvýš regionálnym významom. Zobraziť viac informácií.

Ak máte záujem o publikovanie vašich pozorovaní v osobitnom článku na špecializovanej webstránke, neváhajte sa tiež obrátiť napr. na poľských kolegov zo stránky Dalekie Obserwacje (mail: redaktorzydo@gmail.com), ktorí vaše pozorovania uvítajú a radi uverejnia. Na svoje úlovky môžete poľských kolegov upozorniť aj v ich facebookovej skupine o diaľkových pozorovaniach Tatry z Podkarpacia i inne Dalekie Obserwacje.

12. augusta 2022Čo a ako: zrážky


Princípy a súvislosti vo vzťahu atmosférických zrážok a dohľadnosti, čiže napr. rozumy aj o vymývaní, nie však vymývanie rozumov.

Zrážky – stručné intro

Zrážky sú častice vzniknuté skondenzovaním vodnej pary v ovzduší a vyskytujúce sa v atmosfére, na povrchu zeme, alebo na predmetoch v atmosfére v kvapalnej či pevnej fáze. Samozrejme, aktuálne padajúce zrážky sa spájajú s počasím pod vplyvom tlakovej níže, ktoré dohľadnosti nepraje. Spadnuté zrážky sú však v zásade pre ďaleké výhľady pomerne dôležitou pomocnou silou a majú vplyv na to, ako to s dohľadnosťou vyzerá keď po období s nimi nastúpi zlepšenie počasia.

Pozítívna zrážková podstata

Dážď či sneženie v rôznych svojich formách (rozumej vrátane mrholenia, krúpok, apod.), čiže padajúce (vertikálne) zrážky, sú vykonávateľom tzv. vymývania, ktoré je jedným z procesov súvisiacich so samočistením atmosféry (t.j. zmenšovanie množstva v nej prítomných znečisťujúcich prímesí). Zmývané nečistoty sa do zrážkových častíc dostávajú rôznymi spôsobmi: a) môžu byť samotnými kondenzačnými jadrami, ktorých prítomnosť je jednou zo základných podmienok kondenzácie a následného vypadávania zrážok; b) môžu pri svojom pohybe do zrážkových častíc prenikať, alebo k nim priľnúť; c) sú zachytávané už padajúcimi zrážkami.

Zrážkami zvlhčený povrch: všetkého veľa škodí

Prevlhčenie zeme zrážkami má i užitočný efekt "stabilizácie" povrchu (najmä v prípade holej pôdy), pretože zo zvlhčeného povrchu sú do ovzdušia ťažšie unášané pevné znečisťujúce častice. Dvojnásobne toto zastabilizovanie oceníme keď fúka vietor, ktorý unášanie nečistôt zo zeme podporuje.

Spadnuté zrážky však v tomto ohľade zároveň skrývajú aj isté úskalie. Z nadmerne zvlhčeného povrchu totiž môže prebiehať intenzívnejší výpar (opäť obzvlášť pri vetre, závisí aj na ročnej dobe, atď.), čo znamená viac vodnej pary (vlhkosti) v ovzduší a zhoršovanie dohľadnosti. Nie sú teda výsostne nutné výdatné dlhotrvajúce zrážky s veľmi vysokými úhrnmi. Ak sa to tak dá povedať, skôr je pri prečisťovacej funkcii zrážok dôležitá ich hustota. Azda najlepším variantom pri vymývaní by teda mohli byť husté a jemné zrážky.

Ležiaci sneh na úžitok

V prípade že v danom čase prajú dohľadnosti ostatné faktory, blahé špecifiká má vytvorenie snehovej pokrývky. Ak je zemský povrch pokrytý snehom, vzduchová hmota nad ním sa transformuje i znečisťuje pomalšie, za vhodných okolností sneh udržuje vzduch suchším a čistejším. Sneh sa síce tiež vyparuje (sublimuje), ale tento proces nespôsobuje zásadné zhoršovanie dohľadnosti. V príhodnej situácii je teda nápomocnou nielen vytvorená snehová pokrývka na danom mieste, no tiež to, ak vzduch prúdiaci k nám jednak má pôvod v oblasti so snehovou pokrývkou, resp. keď sa pred preniknutím k nám aj pohyboval nad takouto oblasťou.

Ak pozorujeme objekty pokryté snehom -- obyčajne hory nad pásmom lesa -- jeho biele sfarbenie vytvára lepší farebný kontrast so svojim pozadím (okolím). Zasnežený objekt je tak lepšie pozorovateľný.

--------------------------------------------------------------------

Literatúra:

KREČMER B. (ed) (1980): Bioklimatologický slovník terminologický explikativní. Praha: Academia, 244 s.

SOBÍŠEK B. (ed) (1993): Meteorologický slovník výkladový terminologický. Praha: Academia, 594 s.

VÝBERČI D. (2017): Meteorologické aspekty ďalekých výhľadov. Portál HIKING.SK. Dostupné online: https://hiking.sk/hk/ar/4635/meteorologicke_aspekty_dalekych_vyhladov.html  {cit. 4.12.2017}.

Článok je jedným zo dlhodobej série materiálov o meteorológii ďalekých výhľadov. V cykle postupne čo najvýstižnejšie a zároveň laicky podľa možnosti čo najtriviálnejšie približujeme úlohu a vplyv jednotlivých meteorologických prvkov či javov pri diaľkovom pozorovaní. Poznatky o výlučnom vplyve meteorologického faktora (iba jedného) bližšie rozoberaného v tomto článku samozrejme v praxi pri diaľkovom pozorovaní na úspech nestačia. Na úplný záver série preto zaradíme do cyklu ešte aj príslušný sumarizujúci článok. 
Pripomíname, že článok je všeobecne štylizovaný na klimatické podmienky Slovenska. 
V prípade potrebných či vhodných spresnení, alebo doplnení budeme článok priebežne ďalej aktualizovať.

V budúcom pokračovaní sa vo vzťahu k dohľadnosti pozrieme na vlhkosť vzduchu a výpar.

Kategórie článku
Diskusia (0)

Načítať iný obrázok.