V súčasnosti naďalej nepokračujeme s plnohodnotným publikovaním nových článkov na našom portáli.
Príležitostne uverejňujeme menšie pozorovania, t. j. hlavne zaujímavé lokálne pozorovania a pozorovania
s nanajvýš regionálnym významom. Zobraziť viac informácií.

Ak máte záujem o publikovanie vašich pozorovaní v osobitnom článku na špecializovanej webstránke, neváhajte sa tiež obrátiť napr. na poľských kolegov zo stránky Dalekie Obserwacje (mail: redaktorzydo@gmail.com), ktorí vaše pozorovania uvítajú a radi uverejnia. Na svoje úlovky môžete poľských kolegov upozorniť aj v ich facebookovej skupine o diaľkových pozorovaniach Tatry z Podkarpacia i inne Dalekie Obserwacje.

12. augusta 2022Nový deň skvostov ozdobený ďalším posunom absolútneho slovenského diaľkového maxima!


Predbežné hlásenie o výnimočných počinoch: raritne pozorovateľné, a teda diaľkársky unikátne rumunské pohoria Apuseny a Rodna boli konečne zachytené z nášho územia! Súčasne bol pritom zlepšený absolútny slovenský diaľkový rekord na hodnotu s trojkou na začiatku!

Počiatočná informácia 08.02.2020 09:43
Zdá sa, že sme sa dočkali ďalšieho historického pozorovacieho dňa. Podľa všetkého dnes po dlhej dobe bolo od nás zachytené územie Rumunska. Ak sa pritom potvrdia doterajšie informácie, vôbec poprvýkrát sa zrejme zo Slovenska podarilo zdokumentovať Apusenské vrchy! Do terénu vyrazilo viacero pozorovateľov vo viacerých lokalitách, budeme čakať na ich priebežné fotoreporty a prinášať ďalšie informácie.

 Aktualizácia 08.02.2020 10:39  Rumunské Apusenské vrchy s najvýraznejším vrchom Vlădeasa boli podľa doterajších predbežných informácii zvečnené z vrchu Pipitka vo Volovských vrchoch na svitaní na vzdialenosť okolo 270 km. Pozorovatelia sa mali nachádzať aj na Kráľovej holi a ďalších miestach, ich hlásenia sa ešte len očakávajú.

 Aktualizácia 08.02.2020 11:42  Na Kráľovej holi sa na svitaní nachádzali poľskí kolegovia, ktorí takisto mierili svojimi objektívmi na Apuseny s cieľom pokorenia dosiaľ bájnej (a samozrejme rekordnej) 300-kilometrovej hranice. Oznámili, že úspech či neúspech objasnia až na základe podrobnejšej analýzy záberov po príchode domov.

 Aktualizácia 08.02.2020 16:00  Na základe prvých doručených ilustračných fotografií môžeme potvrdiť, že z Pipitky boli dnes skoro ráno naozaj zdokumentované viaceré vrcholy v Apusenských vrchoch.

 Aktualizácia 08.02.2020 16:58  Deň skvostov! Pred malou chvíľou sme do redakcie obdržali informáciu aj s ilustračným fotografickým potvrdením o tom, že z Makovice Menšieho vrchu v Slanských vrchoch bol zachytený ďalší rumunský unikát - Rodnianske vrchy vo vzdialenosti vyše 270 km! Práve okolie Menšieho vrchu a susednej Makovice je jedinou lokalitou odkiaľ možno toto pohorie, s najvyšším vrcholom celých Východných Karpát - Pietrosulom Rodnei, zo Slovenska pozorovať za štandardných podmienok.

 Aktualizácia 08.02.2020 17:53  Pripájame úvodný ilustračný záber na Apusenské vrchy z Pipitky z dnešného svitania. Bližšie podrobnosti a spresnenia k pozorovaniu rozvinieme vo vlastnom článku v najbližšom čase.

Foto: Richard Ježík

 Aktualizácia 08.02.2020 18:50  Taktiež pripájame prvý ilustračný záber na Rodnianske vrchy, ktoré, ako upresnil pozorovateľ, napokon neboli fotografované zo samotnej Makovice, ale zo susedného Menšieho vrchuBližšie podrobnosti a spresnenia k pozorovaniu opäť prinesieme v samostatnom článku v najbližšom čase.

Foto: Peter Filip

 Aktualizácia 08.02.2020 19:20  Poľskí pozorovatelia ohlasujú, že na ich dnešných ranných fotografiách z nízkotatranskej Kráľovej hole sú tiež zachytené Apuseny! To znamená, že len po niečo vyše než mesiaci bolo dosiahnuté nové absolútne maximum v diaľkovom pozorovaní z územia Slovenska, ktorého hodnota bude vyše 300 km (najmenej 308)! Túto „mýtickú hranicu sa podarilo hodnoverne dosiahnuť vôbec prvýkrát v histórii diaľkových pozorovaní v našom regióne.

 Aktualizácia 08.02.2020 19:49  Prvý ilustračný záber na Apusenské vrchy aj z Kráľovej hole. Aj v tomto prípade budú bližšie podrobnosti a spresnenia dostupné neskôr.

Foto: Michał Skiba

 Aktualizácia 08.02.2020 23:59  S konštatovaním, že svoj deň, presnejšie ráno historickej diaľkovopozorovateľskej slávy si tentokrát užila východná polovica Slovenska nateraz končíme naše aktualizované spravodajstvo. Ako už bolo naznačené, viac informácií postupne opublikujeme v materiáloch, ktoré budú venované jednotlivým pozorovaniam.


Kategórie článku
Diskusia (0)

Načítať iný obrázok.