V súčasnosti naďalej nepokračujeme s plnohodnotným publikovaním nových článkov na našom portáli.
Príležitostne uverejňujeme menšie pozorovania, t. j. hlavne zaujímavé lokálne pozorovania a pozorovania
s nanajvýš regionálnym významom. Zobraziť viac informácií.

Ak máte záujem o publikovanie vašich pozorovaní v osobitnom článku na špecializovanej webstránke, neváhajte sa tiež obrátiť napr. na poľských kolegov zo stránky Dalekie Obserwacje (mail: redaktorzydo@gmail.com), ktorí vaše pozorovania uvítajú a radi uverejnia. Na svoje úlovky môžete poľských kolegov upozorniť aj v ich facebookovej skupine o diaľkových pozorovaniach Tatry z Podkarpacia i inne Dalekie Obserwacje.

12. augusta 2022Prehodnotenie pozorovania z Lomnického štítu 1.2.2011


Uskutočnili sme významnú revíziu dávno publikovaného diaľkového pozorovania.

Ešte v časoch boomu diaľkových pozorovaní v našej oblasti bola na príbuznom známom poľskom portáli DalekieObserwacje uverejnená dvojica pozorovaní z vysokotatranského Lomnického štítu (odkaz na článok  s poslednou aktualizáciou v roku 2011), ktorých autorom je vtedajší zamestnanec tamojšieho meteorologického observatória Michal Urda. Maximálna dosiahnutá vzdialenosť bola určená na 238 km k vrcholu Malý Děd v pohorí Hrubý Jeseník v Česku.

Na základe našej kontroly po takmer desiatich rokoch pristupujeme k spresneniu/úprave vyhodnotenia predmetného pozorovania:
● Na záberoch, zhotovených 11.1.2009, bolo možno korektné maximum stanoviť k vrcholu Břidličná hora pri vzdialenosti 237,1 km.
● Na záberoch, zhotovených 1.2.2011, je však možné identifikovať aj ďalšie vrcholy v pohorí Hrubý Jeseník, ležiace vo väčšej vzdialenosti, než v pôvodnom článku udávaných 238 km. Korektné maximum bolo možné stanoviť k vrcholu Šerák pri vzdialenosti až 249,1 km (referenčná simulácia UDeuschle ).

Toto zistenie súčasne znamená, že predmetné pozorovanie (fakticky obe jednotlivé pozorovania), na základe dostupnej evidencie, predstavovalo niekdajší absolútny slovenský rekord v diaľkovom pozorovaní.

Zistené skutočnosti sa premietli do podoby nami vedeného slovenského rebríčka, a rovnako bola príslušne aktualizovaná kapitola „Vývoj slovenského diaľkového rekordu v našom článku o histórii diaľkových pozorovaní na Slovensku.

Na zistené skutočnosti sme upozornili aj poľských kolegov z DalekieObserwacje.


Kategórie článku
Diskusia (0)

Načítať iný obrázok.