kategória: pozorovateľ Michal Urda

arrow to rightpozorovateľ Michal UrdaPrehodnotenie pozorovania z Lomnického štítu 1.2.2011

Uskutočnili sme významnú revíziu dávno publikovaného diaľkového pozorovania.